Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Καλώς ήρθατε στο www.natural-cosmetics.gr

Το natural-cosmetics.gr (η «Ιστοσελίδα») είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει τις υπηρεσίες που διατίθενται προς εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι Χρήσης»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η "Πολιτική Απορρήτου", και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της.

 Όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται από το natural-cosmetics.gr προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο n.cosmetics@yahoo.gr.

2. Ακρίβεια των πληροφοριών

Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

3. Πνευματικά δικαιώματα- Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών (το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της natural-cosmetics.gr, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παροχών αδειών.

4. Περιορισμένες άδειες

Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:
Ι. Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,

ΙΙ. Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή ότι είναι απαραίτητο για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας,

ΙΙΙ. Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,

ΙV. Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,

V. Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων, ή

VI. Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.

Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα.

I. Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει,

II. Δεν συνεπάγεται επικύρωση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,

III. Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,

IV. Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες,

V. Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις,

VI. Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος, και

VII. Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά δε τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

5. Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.

Αν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να εμφανίζεται ως out- of-stock (χωρίς απόθεμα) στη σελίδα του προϊόντος. Δυστυχώς δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόν που είναι out-of - stock στο καλάθι αγορών σας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να είναι διαθέσιμο όταν κάνετε την παραγγελία σας, αλλά να έχει πουληθεί κατά την διάρκεια της επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε μέσω e -mail ότι η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί και η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτα θα ακυρωθεί . Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα που δεν έχουν διαθέσιμο απόθεμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο n.cosmetics@yahoo.gr.

Όλες οι διαθέσιμες τιμές των προϊόντων είναι με, αλλά και χωρίς ΦΠΑ με τα σημερινά δεδομένα και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής των προϊόντων. Η συνολική αξία της παραγγελίας σας είναι η τιμή των προϊόντων που περιλαμβάνει, το ΦΠΑ αλλά και τα έξοδα αποστολής, όπως προσδιορίζεται στις Πληροφορίες Αποστολής.

6. Δημιουργία «Λογαριασμού»

Αν θέλετε να αγοράσετε κάποια από τα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, κάντε κλικ στο "Νέος Λογαριασμός" στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας και συμπληρώστε τα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία . Όλες οι πληροφορίες που θα δώσετε περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και είναι κάτω από την πλήρη συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου.

Εισάγοντας την οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

1) είστε τουλάχιστον 18 ετών,

2) χρησιμοποιείτε την πραγματική σας ταυτότητα,

3) παρέχετε μόνο πραγματικά ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες, και

4) θα διατηρήσετε και θα ενημερώνετε άμεσα τις πληροφορίες, έτσι ώστε να παραμένουν πραγματικές, ακριβείς και έγκυρες ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, συμφωνείτε να διατηρήσετε το απόρρητο του λογαριασμού σας και τους κωδικούς πρόσβασης που εκδίδονται σε εσάς για τη χρήση ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού και συμφωνείτε να μην επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη  ή κωδικό πρόσβασης  που έχουν εκδοθεί για σας. Θα είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας ή κάτω από την χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν μπορούμε και δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις αυτές. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης ή αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα.  Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών και / ή να κλείσουμε  λογαριασμούς χωρίς προειδοποίηση, αν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης ή εάν αποφασίσουμε ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να πράξουμε κατά αυτόν των τρόπο.

Ως εγγεγραμμένο μέλος θα λάβετε αποκλειστικά προνόμια, διαθέσιμα μόνο όταν ψωνίζετε on-line, όπως αποκλειστικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη μας, το ιστορικό των αγορών σας που σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες και την κατάσταση προηγούμενων παραγγελιών σας, καθώς και να παραγγείλετε εκ νέου προϊόντα που έχετε αγοράσει ξανά στο παρελθόν.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς ή να ζητήσετε να μην λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, τροποποιώντας το προφίλ σας στο "O Λογαριασμός μου".

7. Πληρωμή

Οι συναλλαγές στο natural-cosmetic πραγματοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Μέσω Paypal

Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Η εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας στο site μας είναι ασφαλής. Όλες οι πληροφορίες  αποκρύπτονται, ώστε να προστατευτούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Για λόγους ασφαλείας, το όνομα και τη διεύθυνση χρέωσης σας πρέπει να ταιριάζουν με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή.

Εάν η πιστωτική σας κάρτα δεν γίνει δεκτή, η παραγγελία σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί και θα δείτε ένα σχετικό αυτόματο μήνυμα στην οθόνη σας.

Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πληρωμές αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν μέσω του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή από την τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα σας, συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα ποσά που μας οφείλεται. Θα πρέπει επίσης να είσαστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που τυχόν προκύψουν από  της είσπραξης των καθυστερημένων πληρωμών .

β. Αντικαταβολή με την παραλαβή του προϊόντος.

Στη φόρμα παραγγελίας επιλέγετε «Αντικαταβολή» και πληρώνετε όλο το κόστος με μετρητά στον υπάλληλο της εταιρείας courier, όταν παραλάβετε την παραγγελία σας. Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με επιπλέον έξοδα, ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας.

 8. Χρήση της  πιστωτικής σας κάρτας με σκοπό την δολιοφθορά

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση της πιστωτικής σας κάρτας με σκοπό την απάτη ή δολιοφθορά, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα, η οποία θα διερευνήσει την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό, είστε υποχρεωμένος να ειδοποιήσετε αμέσως την τράπεζα έκδοσης, μετά την ανίχνευση τέτοιων περιστατικών, προκειμένου η τελευταία να ακυρώσει την κάρτα και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

9. Αποστολή λοιπών πληροφοριών

Δεν επιθυμούμε να λάβουμε οποιαδήποτε εμπιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσω της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλλιώς. Τα σχόλια, οι ενημερώσεις, οι πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία προ της υποβολής τους σε εμάς. Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών. Όλα τα σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της natural-cosmetics.gr και θα έχουμε απεριόριστο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και ανάρτησης αυτών των στοιχείων ή πληροφοριών (εν μέρει ή εν όλω) παγκοσμίως ή / και ενσωμάτωσης σε άλλα έργα και σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή στο μέλλον αναπτυχθείσα. Επίσης, εγγυάσθε ότι παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» σε ανακτηθείσα πληροφορία και στοιχεία.

10. Αποποίηση ευθυνών και εγγυήσεων

Η Ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η natural-cosmetics.gr αρνείται την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ρητά αποδέχεστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε προκειμένου να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Ούτε εμείς ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εκφράζουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση, ποιότητα, εκτέλεση ή καταλληλότητα της Ιστοσελίδας ή κάθε διαθέσιμου μέσω αυτής περιεχομένου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να παύσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Αρνούμαστε πάσα ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή.

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν.

11. Αξίωση αποζημίωσης

Αποδέχεστε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας διαφυλάξετε από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτηση τρίτου προσώπου συνεπεία της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, αποδέχεστε να μας αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από τη χρήση από εσάς μηχανών λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή αντίστοιχων συλλογέων δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα προβείτε και η οποία επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.

12. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά (+30 690 79 85 715 ), με e-mail (n.cosmetics@yahoo.gr) ή ταχυδρομικώς (The Athens MALL, Τ.Θ. 61425, Μαρούσι, 15106). 


13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

14. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Όροι Χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν τη συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση θα έχει ισχύ από την στιγμή της ανάρτησής της στην Ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των Όρων Χρήσης. Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα ενότητα της Ιστοσελίδας προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.